Aantal faillissementen flink lager

In mei 2008 werden 228 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het aantal uitgesproken faillissementen was bijna 90 lager dan in april dit jaar. Ook vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder was er een grote afname. Er gingen bijna 100 bedrijven en instellingen minder failliet dan in mei 2007.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in mei uit op 268. Dit was ruim 20 lager dan in april. Het driemaandsgemiddelde was in 7 jaar niet zo laag.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.