Industrie rekent fors hogere prijzen

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei bijna 11 procent hoger dan een jaar eerder. Een maand eerder was de stijging 9 procent. Een prijsstijging van meer dan 10 procent is na 2000 nog niet voorgekomen.

De toename van de afzetprijzen komt vooral door de sterk opgelopen olieprijzen. Zo kostte een vat North Sea Brent olie in dollars gemiddeld ruim 83 procent meer dan in mei 2007. In euro’s was de prijs 59 procent hoger. De waardevermindering van de dollar ten opzichte van de euro temperde het effect van de duurder geworden olie op de stijging van de afzetprijzen van de Nederlandse industrie.

De afzetprijzen van de aardolieverwerkende industrie lagen ruim 37 procent hoger dan een jaar eerder. Als de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, is de stijging van de afzetprijzen van de industrie geen 11 maar 6 procent.

De afzetprijzen in de voedingsmiddelenindustrie waren ruim 9 procent hoger dan in mei 2007. Dat is een stevige toename, maar minder groot dan in voorgaande maanden. Bij de afzetprijzen van de chemische industrie lag de stijging in dezelfde orde van grootte. De afzetprijzen van de basismetaalindustrie waren na negen maanden van prijsdalingen weer hoger dan een jaar eerder.

Ten opzichte van april stegen de afzetprijzen met bijna 3 procent. De prijsstijging van op de Nederlandse markt afgezette goederen bedroeg bijna 2 procent en die van geëxporteerde producten 3 procent.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.