Vertrouwen consument daalt licht

Het vertrouwen van de consument is in juni iets verder afgenomen. De indicator daalde van -17 in mei naar -19 in juni. Sinds september 2007 is het vertrouwen sterk gedaald en in juni uitgekomen op het laagste punt in tweeënhalf jaar. De afname van het consumentenvertrouwen in juni was toe te schrijven aan zowel een verslechtering van het oordeel over de economie als een verminderde koopbereidheid.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Het oordeel over het economisch klimaat verslechterde licht. Dit kwam doordat consumenten fors negatiever dachten over de economie in de afgelopen twaalf maanden. Over de economie in de toekomst veranderde de mening van de consument echter weinig.

Het afgelopen jaar verslechterde het oordeel over de economie drastisch. Een jaar eerder was het vertrouwen in de economie het hoogst sinds jaren. Toen waren er bijna 30 procent meer optimisten dan pessimisten. In juni 2008 waren er juist bijna 40 procent meer pessimisten dan optimisten.

De koopbereidheid nam iets af. Dit kwam vooral doordat consumenten het een veel minder gunstige tijd vinden voor het doen van grote aankopen. Over de eigen financiële situatie veranderden ze niet veel van mening.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur