Hogere groei uitvoer

Het volume van de uitvoer van goederen was in april ruim 7 procent groter dan een jaar eerder. Dit is in lijn met de gemiddelde groei in het eerste kwartaal van 2008. Het volume van de invoer nam in april met bijna 4 procent toe. Dit is wat lager dan in het eerste kwartaal. Deze volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten. April telde dit jaar twee werkdagen meer dan in 2007.

Vanaf september 2007 is er sprake van gestaag oplopende in- en uitvoerprijzen. Dit is mede het gevolg van fors hogere prijzen van aardolie en aardolieproducten. In april waren de in- en uitvoerprijzen 5 procent hoger dan een jaar eerder.

De waarde van de uitvoer bedroeg 31,4 miljard euro. Dat is 18 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde was 14 procent hoger en kwam uit op 28,0 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,5 miljard euro. Dat is 1,4 miljard meer dan in april 2007.

Vooral de in- en uitvoerwaarde van voedingsmiddelen en minerale brandstoffen nam fors toe. De uitvoer van goederen naar EU-landen steeg iets meer dan die naar niet-EU-landen.

De in dit bericht gepubliceerde waarde- en volumeveranderingen zijn gecorrigeerd voor effecten van een trendbreuk in de waardecijfers.
De in dit bericht gepubliceerde cijfers over april 2008 zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 13 juni. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.