Bijna 35 duizend kinderen maakten in 2007 een scheiding mee

In 2007 zijn 32,6 duizend huwelijken door de Nederlandse rechter ontbonden. Bij deze echtscheidingen waren in totaal 34,7 duizend minderjarige kinderen betrokken. Ruim de helft van deze kinderen was op het moment van de scheiding jonger dan 10 jaar.

Vaker kinderen bij scheiding betrokken

Bij ruim zes op de tien in 2007 uitgesproken echtscheidingen waren minderjarige kinderen betrokken. In 1997 was dit bij iets meer dan de helft van de echtscheidingen het geval. Een kinderwens is voor samenwonende paren steeds meer de aanleiding om te trouwen. Hierdoor hadden gehuwde paren in 2007 verhoudingsgewijs vaker kinderen dan tien jaar eerder. Dit blijkt ook uit de echtscheidingscijfers naar kindertal.

Bij bijna een kwart van de echtscheidingen in 2007 was één minderjarig kind betrokken en bij ruim een derde meerdere kinderen. Bijna een vijfde van de kinderen was jonger dan vijf jaar op het moment van de scheiding en een derde was tussen vijf en negen jaar oud.

Echtscheidingen naar aantal minderjarige kinderen

Echtscheidingen naar aantal minderjarige kinderen

Kinderalimentatie vaak via de rechter

Bij bijna zes op de tien echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken, wijst de rechter alimentatie toe aan de kinderen. In iets meer dan de helft van deze gevallen is een maandelijks bedrag van 300 euro of meer vastgesteld. Uiteraard is dit bedrag afhankelijk van het aantal kinderen. Bij één minderjarig kind is de kinderalimentatie in negen van de tien zaken vastgesteld op een bedrag van minder dan 500 euro.

Totaalbedrag maandelijkse kinderalimentatie

Totaalbedrag maandelijkse kinderalimentatie

Iets minder flitsscheidingen

Sinds 2001 bestaat de mogelijkheid tot een zogenaamde flitsscheiding. Hierbij wordt het huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap en vervolgens zonder tussenkomst van de rechter ontbonden. In 2007 vonden 3,2 duizend flitsscheidingen plaats. In 2006 waren dit er nog 3,9 duizend.

Arno Sprangers, Nic Steenbrink en Arie de Graaf

Bron: StatLine,
• Echtscheidingsprocedures
• Echtscheidingen: leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur