Tabakswet

Enkele belangrijke punten van de Tabakswet zijn:

- In overheidsgebouwen en inrichtingen voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, gesubsidieerde sport, welzijn en onderwijs geldt een rookverbod.
- In overheidsgebouwen mogen geen tabaksartikelen worden verkocht net als in   inrichtingen voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, gesubsidieerde sport, welzijn en onderwijs.
- Aan kinderen onder de 16 jaar mogen geen tabaksartikelen worden verkocht. Als   voor de verkoper 'niet onomstotelijk vaststaat' dat de koper 16 jaar of ouder is, dan heeft de verkoper de plicht aan die persoon een identiteitsbewijs te vragen.
- Exploitanten van personenvervoer (zoals treinen, bussen, taxi's) zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun passagiers tijdens de reis geen hinder of overlast van roken ondervinden.
- Elke vorm van tabaksreclame is verboden, behalve in de tabaksspeciaalzaak. Sponsoring van evenementen door de tabaksindustrie is verboden. Tabaksartikelen mogen niet gratis (bijvoorbeeld als promotie) worden verstrekt.
- Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers geen hinder of  overlast van roken ondervinden. Informatie voor werkgevers en werknemers staat op de site van STIVORO (http://www.stivoro.nl/).
 
Per 1 juli 2008 wordt de horeca, sport- en kunst/cultuursector rookvrij.