Aantal rokers

Rokers van 12 jaar en ouder. De aantallen rokers zijn gebaseerd op gegevens afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie van het CBS, een jaarlijks steekproefonderzoek onder mensen van alle leeftijden. Omdat deze cijfers gebaseerd zijn op steekproefuitkomsten hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge.