Eenmanszaak

Door de rechter uitgesproken schuldsaneringen waarbij sprake is van een eenmanszaak. Er is een eenmanszaak indien, in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het tijdstip van het verzoek om toegelaten te worden tot de schuldsanering, een zelfstandig beroep of bedrijf is uitgeoefend en ten minste 20 procent van de schulden daaruit voortgevloeid is. De nieuwe procedures van de gewijzigde WSNP zijn ook op deze groep van toepassing. Dat geldt in mindere mate voor de vernieuwing van de schuldhulpverlening.