Aantal schuldsaneringen sterk gedaald

In het eerste kwartaal van 2008 zijn bijna 2 800 schuldsaneringen uitgesproken. Dit is ongeveer een derde minder dan in het eerste kwartaal van 2007. Het is aannemelijk dat deze afname samenhangt met wetswijzigingen.

Definitieve schuldsaneringen naar soort persoon

Definitieve schuldsaneringen naar soort persoon

Plotselinge daling bij privépersonen

Het aantal wettelijke schuldsaneringen is begin 2008 vooral bij privépersonen sterk afgenomen. In het eerste kwartaal ging het om bijna 2 400 zaken, tegen 3 560 zaken in het eerste kwartaal van 2007. Het is aannemelijk dat deze daling samenhangt met wijzigingen in de Wet Schuldsaneringen Natuurlijke Personen per 1 januari 2008. Door deze wijzigingen is het vrijwillige schuldhulpverleningstraject versterkt.

Er is nog niet te zeggen of de wetswijzigingen leiden tot een structurele daling in het aantal schuldsaneringen of dat er sprake is van een tijdelijke afname. Andere mogelijke oorzaken voor de daling zijn de verbeterde effectiviteit van de schuldhulpverlening en de verbeterde economische situatie van huishoudens in 2007.

Daling bij eenmanszaken geleidelijker

De wetswijzigingen hebben zowel betrekking op mensen mét, als op mensen zonder een eenmanszaak. Maar opvallend genoeg is het aantal saneringen van schulden die zijn ontstaan uit het voeren van een eenmanszaak, duidelijk minder sterk gedaald dan het aantal saneringen van mensen zonder eigen bedrijf.

Het aantal saneringen bij mensen met een eigen zaak is geleidelijk gedaald van 578 saneringen in het eerste kwartaal van 2007 tot 431 saneringen in het eerste kwartaal van 2008.

Zeer forse daling in grotere steden

In gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners is het aantal schuldsaneringen dat in het eerste kwartaal van 2008 werd uitgesproken, ongeveer gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder. Bij de kleinere gemeenten is de daling veel minder sterk.

Definitieve schuldsaneringen naar grootteklasse van gemeenten, 1e kwartaal 2008

Definitieve schuldsaneringen naar grootteklasse van gemeenten, 1e kwartaal 2008

Wim Vissers en Cecile Schut

Bron: StatLine, Schuldsaneringen; uitspraken naar wijze van beëindiging