Duurdere olie en voeding beïnvloeden Nederlandse uitvoer

De dure euro en de stijgende prijzen van olie en voeding laten hun sporen na in de Nederlandse uitvoer. In het eerste kwartaal van 2008 was de groei van de uitvoer naar landen buiten Europa kleiner dan in 2007. De uitvoer van minerale brandstoffen en voeding groeide sterker.

Groei uitvoerwaarde per regio

Duurdere olie en voeding beïnvloeden Nederlandse uitvoer

Uitvoer naar VS krimpt

De uitvoer naar regio’s buiten de EU groeide in het eerste kwartaal van 2008 met 7 procent. Dat was minder dan de gemiddelde kwartaalgroei in 2007. De uitvoer naar de Verenigde Staten nam in het eerste kwartaal zelfs met 6 procent af. Een mogelijke oorzaak is de dure euro, die Nederlandse producten voor landen buiten de EU minder aantrekkelijk maakt.

Groei Nederlandse uitvoerwaarde

Groei Nederlandse uitvoerwaarde

De totale uitvoer groeide in het eerste kwartaal van 2008 wel sterker dan gemiddeld in 2007. De uitvoerwaarde was in het eerste kwartaal van dit jaar 11 procent hoger dan een jaar eerder. In 2007 was de gemiddelde groei 9 procent. De sterkere stijging in het eerste kwartaal van 2008 is vooral toe te schrijven aan de toegenomen exportgroei naar EU-landen. Ruim driekwart van de Nederlandse uitvoer gaat naar de EU.

Uitvoerwaarde minerale brandstoffen en voeding stijgt

In het eerste kwartaal van 2008 was de uitvoer van grondstoffen en minerale brandstoffen, zoals gasolie en motorbenzine, 41 procent hoger dan een jaar eerder. Deze groei is veel hoger dan in 2007. Vooral de gestegen olieprijs en de toegenomen uitvoer van aardgas zijn hiervan de oorzaak.

Ook de uitvoer van dranken en voeding, waaronder kaas, groeide sterker dan in 2007. Daarentegen kromp de uitvoer van computers en computeronderdelen in de eerste drie maanden van 2008.

Groei uitvoerwaarde per productcategorie

Groei uitvoerwaarde per productcategorie

Hogere prijzen stuwen uitvoerwaarde op

De Nederlandse uitvoerprestatie wordt vertekend door de gestegen prijzen en het aantal werkdagen. Zo was in het eerste kwartaal van 2008 de aardolieprijs in euro’s bijna anderhalf keer zo hoog als een jaar eerder. Hoewel 2008 een schrikkeljaar is, telde het eerste kwartaal een werkdag minder dan in 2007.

Gecorrigeerd voor deze prijsstijgingen en werkdageffecten nam de uitvoer in het eerste kwartaal van 2008 met 7 procent toe. Deze volumegroei is iets minder dan in 2007.

Oscar Lemmers

Bron: