Industrie produceert iets meer

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 0,4 procent groter dan in april 2007. In maart was de productie nog 0,4 procent kleiner dan een jaar eerder. 

De metaalindustrie, de aardolie-, chemische en rubberindustrie, en de hout- en bouwmaterialenindustrie produceerden meer dan een jaar eerder. Daarentegen leverden de textielindustrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de papier- en grafische industrie minder productie dan in april 2007.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periodemaart-april 2008 ruim 1 procent kleinerdan in de periode januari-februari.

Productie industrie

Productie industrie

Meer cijfers staan op de themapagina industrie en energie