Vertrouwen consument daalt verder

Het vertrouwen van de consument is in mei verder afgenomen. De indicator daalde van -12 in april naar -17 in mei. Sinds september 2007 is de stemming van de consument in mineur. Net als in voorgaande maanden is de daling in mei vrijwel geheel toe te schrijven aan het verminderde vertrouwen in het economisch klimaat. De eigen financiële situatie ziet de consument nauwelijks somberder in.

Het oordeel over het economisch klimaat heeft weer een flinke deuk opgelopen. Zowel de afgelopen twaalf maanden als de komende twaalf maanden werden in mei negatiever beoordeeld dan in april. Vooral het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden kreeg een forse knauw. De vraag over de economische toekomst is in bijna vijf jaar niet zo negatief beantwoord.

Over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden werden consumenten juist iets positiever. De nabije financiële toekomst ziet de consument echter iets somberder in dan in april. De vraag of het een gunstig tijdstip was voor het doen van grote aankopen werd ook iets negatiever beantwoord. Per saldo nam de koopbereidheid onder consumenten voor de vierde achtereenvolgende maand licht af.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur