Stikstofdioxide

Stikstofdioxide (NO2) kan gezondheidsklachten veroorzaken of verergeren, zoals luchtwegklachten en gevoeligheid voor infecties. Stikstofdioxide wordt vooral gezien als een signaalstof voor algehele luchtvervuiling. Voor stikstofdioxide geldt een EU-norm voor de jaargemiddelde concentratie van 40 microgram per kubieke meter. Aan deze norm moet uiterlijk op 1 januari 2010 worden voldaan.