Lening

Het gaat hier om zowel de voorwaardelijke als de onvoorwaardelijke leningen.

Studiefinanciering bestaat uit de volgende onderdelen:
• basisbeurs,
• aanvullende beurs,
• OV-studentenkaart,
• rentedragende lening,
• collegegeldkrediet (vanaf schooljaar 2007/2008).

De basisbeurs, aanvullende beurs (met uitzondering van het eerste jaar) en OV-studentenkaart zijn voorwaardelijke leningen, die bij voldoende presteren kwijtgescholden worden.

De rentedragende lening en het collegegeldkrediet zijn onvoorwaardelijke leningen. Deze moeten altijd terugbetaald worden.