Stijging afzetprijzen iets minder groot

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april bijna 9 procent hoger dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is iets minder sterk dan in de drie voorgaande maanden en ligt op het niveau van december 2007.

De hogere afzetprijzen hangen onder meer samen met de fors duurder geworden olie (North Sea Brent). Een vat olie kostte in april, in dollars, gemiddeld 65 procent meer dan een jaar eerder. Het effect van de duurder geworden olie op de stijging van de afzetprijzen was echter minder groot door de koersval van de dollar ten opzichte van de euro. De afzetprijzen van de aardolieverwerkende industrie waren in april bijna 32 procent hoger dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is kleiner dan in de afgelopen vijf maanden. Als de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, lagen de afzetprijzen van de Nederlandse industrie ruim 5 procent hoger dan in april 2007.

Fabrikanten in de voedingsmiddelenindustrie rekenden 10 procent meer voor hun producten dan in april 2007. Deze toename is fors, maar minder groot dan in de afgelopen negen maanden. Ook in de chemische industrie bleven de afzetprijzen met ruim 8 procent sterk toenemen. Niet in alle bedrijfstakken werden de afgezette producten duurder. In de basismetaalindustrie waren de prijzen voor de negende maand op rij lager dan een jaar eerder. Wel is deze prijsdaling de kleinste van de afgelopen zeven maanden.

Ten opzichte van maart stegen de afzetprijzen met bijna 1 procent. De prijsstijging van op de Nederlandse markt afgezette goederen was iets groter dan die van geëxporteerde producten.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.