Wederzijds goedvinden

In 2006 is de Werkloosheidswet gewijzigd. Sindsdien worden veel dienstverbanden met wederzijds goedvinden beëindigd, dus zonder toestemming van CWI of ontbinding door de kantonrechter. Dit geldt ook voor ontslagen na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

De ontslagen met wederzijds goedvinden zijn niet zichtbaar in de statistieken van CWI en de kantonrechter. Dit verklaart deels de daling in het aantal verleende ontslagaanvragen bij CWI en kantonrechter.