Omzetvolume horeca licht gedaald

  • Krimpende afzet restaurants
  • Ook cafetaria’s en cafés in de min
  • Hoogste omzetgroei voor hotels

De horeca heeft in het eerste kwartaal 2,7 procent meer omgezet dan in dezelfde periode in 2007. Het volume van de omzet daalde echter met 0,4 procent. Dit is het derde opeenvolgende kwartaal dat het omzetvolume licht is afgenomen. De prijzen stegen in het eerste kwartaal met 3 procent. De hotels boekten een beduidend beter resultaat dan de overige branches in de horeca. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De verkopen in de restaurants zijn in het eerste kwartaal lager uitgekomen. Het volume van de omzet daalde namelijk met 2,3 procent. Omdat de prijzen met 3,2 procent stegen realiseerden de restaurants een bescheiden omzetgroei van 0,8 procent.

Ook de cafetaria’s verkochten in het eerste kwartaal van 2008 minder.
Het omzetvolume daalde met 1,4 procent. De prijzen stegen met 3,6 procent. De omzetgroei bedroeg hierdoor 2 procent. Cafés presteerden met een omzetgroei van 2 procent eveneens minder dan gemiddeld. Gecorrigeerd voor prijsstijgingen, die 3,2 procent bedroegen, realiseerden ze een volumedaling van 1 procent.

De hotels hebben in het eerste kwartaal de grootste bijdrage geleverd aan de omzetgroei in de horeca. De omzet nam met ruim 6 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. De groei ligt hiermee op hetzelfde hoge niveau als in 2007.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads