Lagere groei uitvoer

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart, na correctie voor werkdageffecten, 4 procent groter dan een jaar eerder. Het volume van de invoer nam met bijna 6 procent toe. Beide groeicijfers liggen onder die van januari en februari. De volumegroei van de uitvoer is sinds juni 2005 niet zo laag geweest.

Vanaf september 2007 is er sprake van gestaag oplopende in- en uitvoerprijzen. Dit is mede het gevolg van fors hogere prijzen van aardolie en aardolieproducten. In maart waren de in- en uitvoerprijzen respectievelijk 5 en ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder.

De waarde van de uitvoer bedroeg 31,5 miljard euro. Dat is ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde was 6 procent hoger en kwam uit op 27,9 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,6 miljard euro. Dat is 0,5 miljard lager dan in maart 2007.

Vooral de in- en uitvoerwaarde van minerale brandstoffen en aardolieproducten nam fors toe. Daarentegen daalde de in- en uitvoerwaarde van machines, transportmiddelen en industriële producten. De invoerwaarde van goederen uit niet-EU-landen steeg aanzienlijk, terwijl die uit EU-landen slechts licht toenam. De uitvoerwaarde van goederen naar niet-EU-landen daalde, terwijl de uitvoer naar EU-landen steeg.

De in dit bericht gepubliceerde waarde- en volumeveranderingen zijn gecorrigeerd voor effecten van een trendbreuk in de waardecijfers.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers over maart 2008 zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 15 mei. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.