Correctie voor prijsveranderingen

De correctie voor prijsveranderingen is gedaan met behulp van de consumentenprijsindex (CPI) van alle huishoudens. Deze index van het CBS geeft de gemiddelde prijsverandering weer van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen. Omdat de uitgaven tijdens dagrecreatie zeer divers zijn, is de CPI voor de totale bestedingen gehanteerd.