Inflatie gedaald

De inflatie kwam in april uit op 2,0 procent. Dit is 0,2 procentpunt lager dan in maart. De inflatie wordt vooral gedrukt door de prijsontwikkeling van benzine, bloemen en planten. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Duurder geworden voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken droegen 0,6 procentpunt bij aan de inflatie in april. De gestegen kosten van vervoer leverden een bijdrage van 0,5 procentpunt. De prijsontwikkeling van recreatie en cultuur en van communicatie hadden daarentegen een neerwaarts effect van respectievelijk 0,3 en 0,2 procentpunt.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode kwam de Nederlandse inflatie in april uit op 1,7 procent. Dit is 0,2 procentpunt minder dan in maart. De Nederlandse inflatie is beduidend lager dan het gemiddelde in de eurozone. Dat lag in april volgens Eurostat, het statistisch bureau van de EU, op 3,3 procent.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.