Immigratie trekt aan

  • Meer immigranten uit EU-landen
  • Veel Polen in tuinbouwgebieden

In het eerste kwartaal van 2008 immigreerden bijna 32 duizend personen naar Nederland, bijna 6 duizend mensen meer dan een jaar eerder. Meer dan de helft van de stijging van het aantal immigranten betreft personen die in een van de landen van de Europese Unie zijn geboren. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling.

De stijging van de immigratie naar Nederland doet zich vrij algemeen voor maar met name de vestiging vanuit de landen van de Europese Unie is sterk gestegen. Het ligt voor de hand hier een relatie met de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt te veronderstellen.

In absolute aantallen is het aantal Polen dat zich in Nederland heeft gevestigd het sterkst gestegen. In het eerste kwartaal van 2008 vestigden zich bijna 3,5 duizend Polen in Nederland. Op 1 april 2008 woonden er naar schatting 45 duizend eerste generatie Polen in Nederland. Sinds de toetreding van Polen tot de Europese Unie in mei 2004 is hun aantal in Nederland verdubbeld.

Tot en met 2004 kwamen er veel meer Poolse vrouwen dan mannen naar Nederland. Daarna is het aandeel van de mannen in de immigratie sterk toegenomen. Dit hangt samen met het feit dat er steeds meer mannelijke arbeidsmigranten uit Polen komen.

De Poolse immigranten die zich vanaf 2007 in Nederland hebben gevestigd wonen vooral in Brabantse gemeenten en in de tuinbouwgebieden van Nederland. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het Westland, de bollenstreek bij Hillegom en Lisse, de omgeving van Aalsmeer en de Streek, het gebied rond Enkhuizen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.