Economische groei in eerste kwartaal 3,1 procent

De Nederlandse economie blijft goed presteren. Het volume van het bruto binnenlands product (bbp) was in het eerste kwartaal 3,1 procent groter dan een jaar eerder. Deze groei werd bereikt met een werkdag minder dan in het eerste kwartaal van 2007. Na correctie voor werkdag- en seizoeneffecten was het volume van het bbp slechts 0,2 procent groter dan in het vierde kwartaal van 2007.

De uitvoer van goederen en diensten nam ook in het eerste kwartaal krachtig toe, met 5,8 procent. De invoer groeide iets harder dan de uitvoer, namelijk 6,4 procent. De  investeringen waren 5,9 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2007. Er werd vooral meer geïnvesteerd in gebouwen en computers. Door huishoudens is 2,2 procent meer besteed aan goederen en diensten. De groei van de bestedingen aan duurzame goederen is in bijna drie jaar niet zo laag geweest. Het volume van de overheidsconsumptie was 1,2 procent groter dan een jaar eerder. 

Alle bedrijfstakken produceerden in het eerste kwartaal meer dan in het eerste kwartaal van 2007. Vooral de delfstoffenwinning leverde een belangrijke bijdrage aan de economische groei. Ook de bouw, de transportsector en de groothandel leverden flink meer productie. Door de industrie daarentegen werd echter nauwelijks meer geproduceerd dan een jaar eerder.

Middelen en bestedingen (volume)

Middelen en bestedingen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Macro-economie.