Meer werknemers met een vaste arbeidsrelatie

In het vierde kwartaal van 2007 was de werkzame beroepsbevolking 7,3 miljoen personen groot. Ongeveer 5,8 miljoen personen hadden een vaste baan, bijna 570 duizend werknemers hadden een flexibele arbeidsrelatie. Verder waren er ruim 960 duizend zelfstandigen. Na een gestage daling van enkele jaren is sinds het begin van 2006 het aantal werknemers met een vaste baan weer gestegen. Deze stijging zette in 2007 stevig door. In het vierde kwartaal van 2007 waren er 2 procent meer werknemers met een vaste baan dan een jaar eerder. Voor  werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en zelfstandigen begon de stijgende trend al in 2003. In 2007 zet deze stijgende lijn nog altijd door. De stijging van het aantal vaste arbeidsrelaties is volledig toe te schrijven aan vrouwen, vooral van middelbare leeftijd. Het aantal mannen met een vaste arbeidsrelatie bleef in 2007 vrijwel gelijk.

Aantal werknemers naar arbeidsrelatie

Aantal werknemers naar arbeidsrelatie

Bron: Kwartaalcijfers werkzame beroepsbevolking naar arbeidsrelatie