Handel met Estland fors gedaald

Een aangepaste versie van dit artikel is verschenen op 6 mei 2008 om 14:20 uur.

In 2007 is de Nederlandse goederenhandel met Estland fors gedaald. Dit geldt voor zowel de invoer als de uitvoer. Na de toetreding tot de Europese Unie in mei 2004 is de goederenhandel met Estland de eerste drie jaren alleen maar toegenomen.

De invoer vanuit Estland is met 28 procent gedaald tot 205 miljoen euro. Deze afname komt onder andere, doordat de invoer van stookolie met 85 procent is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Ons land voert vooral aardolieproducten, papier en karton, kurk en hout, steenkool en meubelen in uit Estland.

De uitvoer daalde met ruim 9 procent tot een niveau van 468 miljoen euro. Deze daling is onder meer het gevolg van een sterk verminderde uitvoer van microprocessors (-80 procent). Nederland exporteert vooral elektrische apparaten, auto’s, telecommunicatietoestellen, groenten en fruit en aardolieproducten (met name gasolie) naar Estland.

Handel met Estland

90121g1