Vertrouwen consumenten met hoog inkomen sterk gedaald

In het eerste kwartaal van 2008 was het consumentenvertrouwen fors lager dan een jaar eerder. De stemming onder consumenten met de hoogste inkomens daalde sterker dan onder mensen met een laag inkomen. Desondanks zijn bij de hoge inkomens de optimisten nog altijd in de meerderheid.

Vertrouwen hogere inkomens fors lager

Na het tweede kwartaal van 2007 is het consumentenvertrouwen in Nederland sterk gaan dalen. Deze daling was echter niet bij elke groep consumenten even sterk. Juist bij de mensen die doorgaans het grootste vertrouwen hebben, is de stemming het meest verslechterd. In het eerste kwartaal van 2008 was het vertrouwen van mensen met een hoge inkomenspositie 26 punten lager dan een jaar eerder. De daling bij consumenten met een laag inkomen was veel minder sterk. Hun vertrouwen daalde met 16 punten.

Daling consumentenvertrouwen, 1e kwartaal 2008

Daling consumentenvertrouwen, 1e kwartaal 2008

Hogere inkomens wel nog steeds optimistisch

In het eerste kwartaal van 2008 waren er meer pessimisten dan optimisten onder de consumenten. Dat gold voor de meeste te onderscheiden groepen. Onder de consumenten met de hoogste inkomens waren er echter nog wel meer optimisten dan pessimisten. Bij de mensen met werk waren de optimisten en pessimisten in evenwicht. Wel of geen werk en de hoogte van het inkomen blijken het meest bepalend te zijn voor het consumentenvertrouwen. Geslacht, opleiding en leeftijd spelen een kleinere rol.

Consumentenvertrouwen naar arbeidsdeelname en inkomenspositie, 1e kwartaal 2008

Consumentenvertrouwen naar arbeidsdeelname en inkomenspositie, 1e kwartaal 2008

Oordeel over economisch klimaat snelst verslechterd

Van de twee deelindicatoren die samen het consumentenvertrouwen bepalen, verslechterde het oordeel over het economisch klimaat het meest. Deze indicator scoorde begin 2007 nog het best, maar is sindsdien gedaald tot -17. De daling viel samen met ongunstige ontwikkelingen in de bankwereld, op de beurzen en van de economie van de Verenigde Staten. De koopbereidheid kende een veel gematigder ontwikkeling.

Ontwikkeling consumentenvertrouwen

Ontwikkeling consumentenvertrouwen

Jan-Willem Bruggink

Bron: StatLine, Consumentenvertrouwen naar achtergrondkenmerken