Nederland derde exportland van Europa

Nederland was in 2007, na Duitsland en Frankrijk, het derde exportland in de EU. Dit blijkt uit recente cijfers van Eurostat. Een verklaring voor deze hoge positie is dat ons land een belangrijke distributiefunctie voor het Europese achterland vervult. Ook is de Nederlandse uitvoer in 2007 sterk toegenomen. Als de huidige trend zich voortzet, zal Nederland in 2008 naar de tweede plaats stijgen.

Meer dan alle nieuwe EU-lidstaten samen

In 2007 had Duitsland met 968 miljard euro verreweg de hoogste uitvoer van de EU. Nederland voerde dat jaar voor ongeveer 400 miljard euro aan goederen uit. Dat is meer dan alle nieuwe EU-lidstaten die in 2004 of 2007 toetraden, samen. In vergelijking met andere landen voerde Nederland relatief veel voedingsmiddelen, gasolie en aardgas uit.

Uitvoerwaarde, 2007

Uitvoerwaarde, 2007

Ook toename uitvoer relatief hoog

De Nederlandse uitvoer steeg met bijna 9 procent ten opzichte van 2006. Deze toename is twee keer zo hoog als die van het gemiddelde EU-15-land. Daarentegen nam de uitvoer door de nieuwe EU-lidstaten op zijn beurt bijna twee keer zo sterk toe als in Nederland. Als de huidige trend zich voortzet, zal Nederland in 2008 Frankrijk passeren om de tweede exporteur in de EU te worden.

Toename uitvoerwaarde, 2007

Toename uitvoerwaarde, 2007

Hoge uitvoer per inwoner

In 2007 was de uitvoer per inwoner in Nederland bijna 25 duizend euro. Dat is drie keer zo hoog als voor een gemiddeld land in de EU-15, en zes keer zo hoog als voor de gemiddelde nieuwe EU-lidstaat.

Veel landen voeren vooral binnenlandse producten uit, maar Nederland voert ook veel goederen uit die eerder zijn ingevoerd. Nederlandse handelaren voeren bijvoorbeeld Chinese computers in, om deze daarna door te verkopen aan andere Europese landen. De Nederlandse uitvoer bestaat voor bijna de helft uit deze wederuitvoer.

Uitvoer per inwoner, 2007

Uitvoer per inwoner, 2007

Oscar Lemmers

Bron: Eurostat, Europese uitvoergegevens.