Vertrouwen consument licht gedaald

Het vertrouwen van de consument is in april licht afgenomen. De indicator daalde van -9 in maart naar -12 in april. Vooral over het economisch klimaat zijn consumenten somberder geworden. De koopbereidheid nam slechts licht af.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Consumenten waren somberder over het economisch klimaat dan in maart. De afgelopen twaalf maanden werden negatiever beoordeeld, maar de somberte heeft vooral te maken met de negatieve kijk op de economische ontwikkelingen in de nabije toekomst. Zo’n negatieve stemming hebben consumenten sinds de zomer van 2003 niet meer gehad. Het grote verschil met de huidige toestand is dat de economische omstandigheden toen anders waren. Consumenten werden bijvoorbeeld geconfronteerd met negatieve economische groeicijfers en snel oplopende werkloosheidcijfers. In april 2008 was dit niet het geval. Wel was er de afgelopen maanden veel onrust op de financiële markten.

Over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden zijn consumenten aanzienlijk negatiever geworden. Ook de komende twaalf maanden ziet de consument wat somberder in. Ondanks het pessimisme over de economische en eigen financiële situatie vond de consument het in april een gunstiger tijdstip voor het doen van grote aankopen dan in maart.  Toch werd hiermee het in februari en maart verslechterde oordeel over het doen van grote aankopen niet geheel teniet gedaan. Per saldo nam de koopbereidheid onder consumenten licht af.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur