Productie industrie iets hoger

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari bijna 1 procent groter dan een jaar eerder. De productiegroei was daarmee iets lager dan in januari. 

Bijna alle branches van de industrie produceerden in februari meer dan in dezelfde maand van 2007. In de voedings- en genotmiddelenindustrie was de toename met 4 procent het grootst. De hout- en bouwmaterialenindustrie en de metaalindustrie realiseerden een productiegroei van circa 3 procent. De textielindustrie produceerde daarentegen een fractie minder dan in februari 2007.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode januari – februari 2008 bijna1 procent hoger dan in de periode november – december 2007. 

Productie industrie

Productie industrie

Meer cijfers staan op de themapagina industrie en energie