Nederlandse consumentenvertrouwen daalt sterker dan gemiddeld in Europa

Samen met de Finnen en Zweden behoorden de Nederlanders in juni 2007 nog tot de meest optimistische consumenten van Europa. In negen maanden tijd is dit optimisme grotendeels verdampt. De terugval was zelfs groter dan gemiddeld in Europa. Toch bezette Nederland in maart 2008 nog de vierde plaats op de Europese consumentenvertrouwensladder.

Verandering consumentenvertrouwen juni ’07–maart ‘08

Verandering consumentenvertrouwen juni ’07–maart ‘08

Daling Nederlandse vertrouwen een-na-grootste in Europa

Het Nederlandse consumentenvertrouwen volgens de Europese definitie lag in maart 2008 maar liefst 17 punten lager dan in juni 2007. Toen behoorden de Nederlandse consumenten, samen met de Finse en Zweedse, nog tot de meest optimistische van de EU. Het gemiddelde consumentenvertrouwen in de hele EU nam de afgelopen negen maanden af met 9 punten. Alleen in Estland sloeg de stemming harder en sneller om dan in Nederland. Daar nam het vertrouwen af met 21 punten.

Deelvragen vertrouwen, mutatie juni ’07–maart ‘08*

Deelvragen vertrouwen, mutatie juni ’07–maart ‘08*

Vertrouwen in toekomst economie tuimelt naar beneden

De verslechterde stemming is vooral toe te schrijven aan het negatiever oordeel over de algemene economische situatie in de komende twaalf maanden. Steeds meer consumenten schatten die toekomstige situatie somber in. Dit geldt voor bijna alle EU-landen. De Nederlandse tuimeling van 35 punten in negen maanden tijd werd echter in geen enkel ander land waargenomen. Verder is ook de werkloosheidsverwachting in Nederland sterker verslechterd dan gemiddeld in de EU.

Consumentenvertrouwen maart 2008

Consumentenvertrouwen maart 2008

Optimisten hebben toch de overhand in Nederland

Ondanks de forse afname van het vertrouwen waren in maart 2008 de optimisten in Nederland nog steeds in de meerderheid. Dit in tegenstelling tot de meeste andere EU-landen. De licht positieve stemming was grotendeels te danken aan het aantal consumenten dat denkt de komende twaalf maanden geld te kunnen sparen.

Pauline Sijrier-Goettsch