Groei uitvoer naar de Verenigde Staten zwakt af

Ondanks de sterke val van de dollar groeide de uitvoer naar de Verenigde Staten in 2007 nog ongeveer even hard als de totale Nederlandse uitvoer. De groei lag echter wel aanmerkelijk lager dan in de twee jaar ervoor en viel in het laatste kwartaal aanzienlijk terug.

Groei hoger dan bij vorige daling dollar

De Nederlandse uitvoer van goederen naar de Verenigde Staten was in 2007 bijna 8 procent meer waard dan een jaar eerder. Dit is een ruime halvering van het groeitempo van 2006. De groei was echter nog altijd aanzienlijk hoger dan in voorgaande perioden van waardevermindering van de dollar (2002–2004) of economische teruggang in de Verenigde Staten (2001). In dat laatste jaar nam de uitvoerwaarde zelfs af.

Waarde van de goederenuitvoer

Waarde van de goederenuitvoer

Groeivertraging in vierde kwartaal

In het vierde kwartaal van 2007 nam de uitvoer naar de Verenigde Staten nog maar met 3 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dit was de laagste groei sinds het eerste kwartaal van 2004. De totale Nederlandse uitvoer groeide in het laatste kwartaal van 2007 met ongeveer 11 procent.

Dollarkoers en goederenuitvoer naar Verenigde Staten

Dollarkoers en goederenuitvoer naar Verenigde Staten

Nederlandse uitvoer blijft dicht bij huis

De uitvoer naar de Verenigde Staten beslaat sinds 2002 elk jaar ongeveer 5 procent van de totale Nederlandse uitvoer. Het overgrote deel van de Nederlandse export blijft veel dichter bij huis. Bijna een kwart van de door Nederland uitgevoerde goederen komt in Duitsland terecht. Andere belangrijke handelspartners zijn België en het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk gaat meer dan de helft van de uitvoer naar landen in de eurozone. Ruim 80 procent van de Nederlandse uitvoer blijft in Europa.

Bestemming goederenuitvoer, 2007

Bestemming goederenuitvoer, 2007

Bart Meijer en Oscar Lemmers

Bron: StatLine