Eigen inflatie berekenen

Het CBS presenteert op zijn website de persoonlijke inflatiecalculator. Iedereen in Nederland kan nu zijn of haar persoonlijke ‘inflatie’ berekenen door voor verschillende consumptiecategorieën de eigen uitgaven in te vullen.

Persoonlijk consumptiepatroon

De officiële inflatie gaat uit van het gemiddelde uitgavenpatroon van de Nederlandse bevolking. Niemand heeft echter een gemiddeld consumptiepatroon. Prijsstijgingen hebben daardoor voor iedereen andere gevolgen. Zo ziet een fervente roker duidelijk accijnsverhogingen terug in een hogere persoonlijke inflatie. Voor niet-rokers werkt dat effect ook, maar dan tegengesteld. Hun persoonlijke inflatie zal juist lager zijn dan gemiddeld.

De officiële inflatie

Het CBS meet de officiële inflatie door de prijsontwikkeling te volgen van een mandje goederen en diensten. Dit mandje is gebaseerd op wat de Nederlandse bevolking gemiddeld consumeert. Het sterkst wordt de officiële inflatie bepaald door de kosten van huisvesting, energie en water. Vervoer (incl. autobrandstoffen) telt voor ruim 10 procent mee in de officiële inflatie. Ook voedingsmiddelen en alcoholvrijedranken maken 10 procent uit van het mandje.

Samenstelling mandje goederen en diensten in Consumentenprijsindex, 2007

Samenstelling mandje goederen en diensten in Consumentenprijsindex, 2007

Veel roken en inflatie

Stel dat iemand rookt en 10 procent van zijn budget uitgeeft aan rookwaren. Dat is ongeveer vijfmaal zoveel als gemiddeld. In 2004 was zijn persoonlijke inflatie veel hoger dan de officiële inflatie. Dit komt doordat toen een accijnsverhoging is doorgevoerd. Aangezien de uitgaven aan roken hoger zijn dan gemiddeld weegt de accijnsverhoging ook veel zwaarder mee in de inflatie van de roker. De niet-rokers zien ook het effect van de accijnsverhoging terug in hun inflatie. Die was in 2004 lager dan gemiddeld.

Roken en inflatie

Roken en inflatie

Veel autorijden, grote invloed olieprijs op inflatie

Als mensen meer uitgeven aan benzine dan gemiddeld, dan zijn de effecten van de prijsontwikkeling van olie sterk zichtbaar in hun inflatie. Zo zijn in de tweede helft van 2007 de olieprijzen fors gestegen. Het gevolg voor mensen die bijvoorbeeld vier keer zo veel benzine gebruiken dan gemiddeld, is duidelijk te zien. Hun persoonlijke inflatie in de tweede helft van 2007 was een stuk hoger dan de officiële inflatie. Toen eind 2006 de brandstofprijzen flink daalden, was de inflatie van deze autorijders veel lager dan gemiddeld. Voor mensen die geen autorijden geldt het tegenovergestelde patroon.

Autorijden en inflatie

Autorijden en inflatie

Gert-Jan van Steeg

Bron: De persoonlijke inflatiecalculator