Toename afzetprijzen blijft fors

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari ruim 9 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in de drie voorafgaande maanden lag de toename in deze orde van grootte. De forse stijging van de afzetprijzen in de afgelopen maanden hangt sterk samen met de hogere olieprijzen.

Een vat olie kostte gemiddeld 60 procent meer dan een jaar eerder. De invloed van de duurder geworden olie op de afzetprijzen werd enigszins getemperd, doordat de dollar ten opzichte van de euro bijna 11 procent minder waard was. De afzetprijzen van de aardolieverwerkende industrie waren in februari 35 procent hoger dan een jaar eerder. Zonder de aardolie-industrie lagen de afzetprijzen van de Nederlandse industrie bijna 6 procent hoger. Dit is gelijk aan de toename in januari.

Ook de afzetprijzen van de chemie en de voedingsmiddelenindustrie waren fors hoger dan in februari 2007. Met ruim 9 procent was de toename van de prijzen in de chemische industrie de grootste in anderhalf jaar. Fabrikanten in de voedingsmiddelenindustrie rekenden 12 procent meer voor hun producten dan een jaar eerder. Hier ligt de toename al sinds medio 2007 boven de 10 procent. Daarentegen waren de afzetprijzen van de basismetaalindustrie voor de zevende maand op rij lager dan een jaar eerder.

Ten opzichte van januari stegen de afzetprijzen met 0,3 procent. De prijzen van op de Nederlandse markt afgezette goederen stegen vrijwel even hard als die van geëxporteerde producten.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.