Rente fractie omlaag

De langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, bedroeg in maart gemiddeld 4,0 procent. Dat is 0,1 procentpunt minder dan in februari. In juni 2007 bereikte de langetermijnrente met 4,6 procent nog de hoogste waarde in bijna vijf jaar.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven in een tijdsbestek van anderhalf jaar acht keer met 0,25 procentpunt verhoogd. De depositorente ligt vanaf 13 juni 2007 op 3,0 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 13 juni 2007 op 4,0 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Voor maart berekende Eurostat, het Europese statistische bureau, een gemiddelde inflatie van 3,5 procent. Deze was niet eerder zo hoog.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)