Huur- of koopwoning

Dit gegeven is afkomstig van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) Het SSB is een stelsel van koppelbare registers. Bij het vaststellen van het aandeel huur- of koopwoningen is uitgegaan van de bewoonde adressen volgens de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Confrontatie van deze adressen met de totale woningvoorraad naar eigendom, levert de tweedeling huur- of koopadressen op naar de situatie van september 2005. Adressen met eigendom onbekend (in totaal 3 procent) zijn bij deze berekening buiten beschouwing gebleven. Als gevolg hiervan kunnen deze percentages gering afwijken met eerder gepubliceerde gemeentelijke uitkomsten.