Huren in de stad, kopen op het platteland

Koopwoningen staan vooral op het platteland, in forensenplaatsen en aan de rand van de stad. In het centrum van grote steden en in studentenbuurten zijn vooral huurwoningen te vinden.

Op het platteland veel koopwoningen

Inwoners van de landelijke gebieden wonen hoofdzakelijk in koopwoningen. In kleine gemeenten zoals Rozendaal, Meerlo-Wanssum, Hunsel en Bergeijk bedraagt het aandeel koopwoningen meer dan 80 procent. Gemiddeld is iets meer dan de helft van de woningen in Nederland een koopwoning.

Huurwoningen geconcentreerd in dorpskern

Als er nog ergens huurwoningen in het landelijke gebied te vinden zijn, dan is het vaak in de dorpskernen. In de gemeente Noordoostpolder bijvoorbeeld, lag alleen in de dorpskernen het aandeel huurwoningen boven de 20 procent. Ook in bijna alle forensengemeenten in ons land staan beduidend meer koop- dan huurwoningen.

Aandeel huurwoningen in buurten in gemeente Noordoostpolder, september 2005

Aandeel huurwoningen in buurten in gemeente Noordoostpolder, september 2005

Huren vooral in de stad

Huurwoningen komen vooral voor in de steden. Amsterdam had in 2005 met 80 procent het hoogste aandeel huurwoningen. Rotterdam volgt met een aandeel van 72 procent. De studentensteden Groningen en Delft komen op de derde en vierde plaats met elk ruim 60 procent huurwoningen. In buurten rond universiteiten, zoals De Uithof in Utrecht, TU-Wijk in Delft en Drienerveld-UT in Enschede, is het aandeel huurwoningen zelfs 95 procent of hoger.

Koopwoningen aan de rand van de stad

Terwijl in het centrum van steden hoofdzakelijk huurwoningen staan, liggen koopwoningen vooral aan de rand van de stad. Zo hebben enkele buurten in het centrum van de stad Groningen meer dan 80 procent huurwoningen. In buurten die verder van het centrum liggen, zoals Leegkerk en Ruischerbrug, is dit aandeel minder dan 20 procent.

Aandeel huurwoningen in buurten in gemeente Groningen, september 2005

Aandeel huurwoningen in buurten in gemeente Groningen, september 2005

Bert Raets

Bron: