Zakelijke dienstverleners blijven optimistisch

De zakelijke dienstverleners blijven in maart optimistisch over de toekomst. Het aantal ondernemers dat verwacht in de komende drie maanden meer orders te ontvangen en een hogere omzet te boeken is veel groter dan het aantal dat een afname voorziet.

De ondernemers verwachten verder dat de werkgelegenheid in hun branche toeneemt. Per saldo denkt 23 procent de komende drie maanden meer mensen in dienst te nemen. Ook geeft ruim een derde van de ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten een belemmering vormt voor hun activiteiten. Net als in voorgaande maanden is de vraag naar nieuw personeel het grootst in de IT-branche. 

De zakelijke dienstverleners zijn in maart tevreden over de in februari ontvangen orders. Per saldo beoordeelt 21 procent van hen de orderontvangst, gelet op de tijd van het jaar, als goed. Dit percentage is iets minder hoog dan in vorige maanden. Ook over het economisch klimaat in het algemeen zijn de ondernemers optimistisch. Wel was de stemming voor de derde opeenvolgende maand minder uitbundig dan de maand ervoor.

De conjunctuurtest in de zakelijke dienstverlening peilt de stemming van ondernemers in een drietal branches: leasebedrijven, computerservicebureaus en overige zakelijke dienstverlening. De waarneming is uitgebreid tot de commerciële dienstverlening en met ingang van januari 2008 is de publicatiefrequentie maandelijks in plaats van per kwartaal geworden. Deze wijziging wordt beschreven in “De conjunctuurtest commerciële dienstverlening”. 

Oordeel orderontvangst zakelijke dienstverlening

Oordeel orderontvangst zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur