Vertrouwen consument vrijwel gelijk

Het vertrouwen van de consument is, na een scherpe daling in februari, nagenoeg gelijk gebleven. De indicator steeg licht, van -10 in februari naar -9 in maart. Consumenten waren iets minder negatief over het economisch klimaat, terwijl hun koopbereidheid juist iets afnam.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Over het economisch klimaat waren consumenten iets minder somber dan in februari. In maart kwam de deelindicator uit op -20.  Dit heeft vooral te maken met het minder negatieve oordeel over de economie in de komende twaalf maanden. Over de afgelopen twaalf maanden waren consumenten slechts een fractie minder somber.

Net als in de voorgaande maand is de koopbereidheid onder consumenten in maart licht afgenomen. De oorzaak hiervan is dat de vraag, of het een gunstig tijdstip is voor het doen van grote aankopen, voor het eerst sinds augustus 2006 overwegend negatief is beantwoord. In twee maanden tijd daalde de indicator met 10 punten naar een waarde van -3. Over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden zijn consumenten echter minder negatief geworden. De komende twaalf maanden ziet de consument een fractie somberder in dan vorige maand.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur