Forse stijging opgeleverde woningen

In 2007 is het aantal opgeleverde woningen met 10 procent gestegen tot ruim 80 duizend woningen. In 2007 zijn er vooral meer appartementen opgeleverd dan in 2006. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Hoogste aantal opgeleverde woningen in bijna 10 jaar

Na 1998 is het aantal opgeleverde woningen niet meer zo hoog geweest als in 2007. In 2003 werd een dieptepunt bereikt met bijna 60 duizend opgeleverde woningen. Sindsdien loopt het aantal opgeleverde woningen gestaag op. 

Meer appartementen opgeleverd

In 2007 steeg het aantal opgeleverde appartementen met 21 procent ten opzichte van 2006. Het aantal opgeleverde eengezinswoningen steeg met 5 procent. Er zijn zowel meer huur- als koopappartementen opgeleverd. In 2007 zijn van elke 100 opgeleverde woningen 38 een appartement, in 2000 waren dit nog 25 van de 100.

In de provincie Noord-Holland is de toename van het aantal opgeleverde woningen in 2007 het grootst. Ook in Limburg, Overijssel en Drenthe was sprake van een forse toename. Alleen in Zeeland zijn in 2007 beduidend minder woningen opgeleverd dan in 2006. 

Meer woningen wachten op oplevering

In 2007 is er voor bijna 88 duizend nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verleend. Dat is 9 procent lager dan in 2006. Ondanks deze daling is de totale vooraad nog op te leveren woningen toegenomen tot bijna 177 duizend. Dit is 4 procent meer dan eind 2006. Zolang het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend hoger is dan het aantal opgeleverde woningen neemt het aantal nog op te leveren woningen toe. De gemiddelde doorlooptijd tussen de verlening van een vergunning en de oplevering van een woning bedraagt anderhalf tot twee jaar.

In de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland is in 2007 voor meer woningen een bouwvergunning verleend dan in 2006. Alle overige provincies hebben te maken met een afname ten opzichte van 2006.

Toename woningvoorraad 64 duizend

De woningvoorraad is in 2007 met 64 duizend woningen toegenomen. Naast de vermeerdering van 80 duizend door nieuwbouw en ruim 7 duizend door verbouw of woningsplitsing zijn er bijna 24 duizend woningen onttrokken aan de woningvoorraad. Eind 2007 staan iets meer dan 7 miljoen woningen in Nederland.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.