Helft lage inkomens komt moeilijk rond

In 2006 gaf 15 procent van de huishoudens aan moeilijk of zeer moeilijk rond te komen. Dit zijn meer dan 1 miljoen huishoudens. Van de 660 duizend huishoudens met een laag inkomen kwam de helft moeilijk rond.

Financiële krapte uit zich onder meer in het uitstellen of achterwege laten van bepaalde uitgaven. Bijna twee derde van de huishoudens met een laag inkomen had onvoldoende geld voor het vernieuwen van versleten meubels. Bijna 60 procent had onvoldoende geld om jaarlijks een week op vakantie te gaan en ongeveer de helft kon het zich niet permitteren om regelmatig nieuwe kleren te kopen. Voor ruim 10 procent was het inkomen niet toereikend om hun woning goed te verwarmen. Van de huishoudens met een inkomen boven de lage-inkomensgrens heeft driekwart voldoende geld voor deze uitgaven.

Financiële beperkingen van huishoudens, 2006

2421g1

Bart Huynen

Bron:

. StatLine, Financiële problemen van huishoudens

. Armoedemonitor (pag. 58 en 59)