Boekhandels verkopen meer, Nederlander leest minder

Boekhandels hebben in 2007 opnieuw meer boeken, kranten en tijdschriften verkocht. Hoewel de internetverkopen toenemen, blijft de boekhandel met 55 procent marktaandeel nog steeds het belangrijkste verkoopkanaal voor boeken. Het aantal boekhandels neemt wel af. Tegenover de toegenomen verkopen staat echter een afnemend aantal uren dat de Nederlander per week boeken, kranten en tijdschriften leest.

Omzet boekhandels

Omzet boekhandels

Omzet boekhandels neemt voor derde opeenvolgende jaar toe

Na twee moeilijke jaren is vanaf 2005 de omzet van boekhandels weer toegenomen. In 2007 hebben de boekenwinkels bijna 2,5 procent meer omgezet dan in het jaar ervoor. Zowel het aantal verkochte artikelen als de prijzen waren 1,2 procent hoger.

Aantal vestigingen van boekhandels en bibliotheken

Aantal vestigingen van boekhandels en bibliotheken

Minder boekhandels

De hogere verkopen werden in steeds minder winkels gerealiseerd. Waren er in 2000 nog bijna 1 400 boekhandels, in 2006 was dit aantal gedaald tot ongeveer 1 100. Vooral kleine zelfstandige vestigingen verdwenen. Het aantal vestigingen van openbare bibliotheken is sinds 2000 ongeveer constant gebleven. De bibliotheken leenden wel minder boeken uit. Tussen 2000 en 2005 daalde het aantal uitgeleende boeken met ruim 15 procent. Sinds 2006 is er weer sprake van een kleine stijging, doordat er vooral meer jeugdboeken werden uitgeleend.

Tijdbesteding naar mediavorm, 12 jaar en ouder

Tijdbesteding naar mediavorm, 12 jaar en ouder

Minder lezen in gedrukte media, meer gebruik tv en internet

Inmiddels wordt de verschuiving in leesgedrag zichtbaar in de cijfers. Waar de Nederlander in 1975 nog 6 uur per week in gedrukte media als boeken, kranten en tijdschriften las, daalde dit aantal in 1990 tot 5 uur en in 2005 zelfs tot minder dan 4 uur per week. Hoewel boeken ook minder worden gelezen, is de daling bij kranten en tijdschriften het grootst. Tegenover deze daling staan een gestegen gebruik van internet en meer uren televisiekijken. In 2005 besteedde de gemiddelde Nederlander meer dan 15 uur per week aan internetten en televisiekijken.

Pieter Vankan

Bron:  StatLine,

Omzet, prijs, volume winkels in boeken, kranten en tijdschriften.

Boekhandels