Arbeidsgehandicapten blijven achter in tijden van economisch herstel

Wanneer de arbeidsmarkt verslechtert, heeft dat meer ingrijpende gevolgen voor arbeidsgehandicapten dan voor de totale bevolking. Omgekeerd is het zo, dat bij een aantrekkende arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten daar minder dan gemiddeld van profiteren.

Arbeidsparticipatie arbeidsgehandicapten stokt

In 2006 waren er ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten in Nederland. Dit komt neer op 16 procent van alle personen van 15 tot 65 jaar (de totale beroepsbevolking). Bijna 40 procent van de arbeidsgehandicapten had in 2006 een betaalde baan van 12 uur of meer. Voor de totale beroepsbevolking lag de arbeidsdeelname met 65 procent beduidend hoger.

Het economisch herstel vertaalde zich in 2006 in een lichte toename van de arbeidsdeelname bij de totale beroepsbevolking ten opzichte van een jaar eerder. Bij de arbeidsgehandicapten bleef de arbeidsdeelname echter steken op het niveau van 2005.

Arbeidsdeelname arbeidsgehandicapten en totale bevolking 15 tot 65 jaar

Arbeidsdeelname arbeidsgehandicapten en totale bevolking 15 tot 65 jaar

Werkloosheid arbeidsgehandicapten blijft hoog

Conjuncturele schommelingen hebben een vergelijkbaar effect op de werkloosheid. Zo nam in de periode 2002-2005 de werkloosheid in Nederland toe van 4,1 naar 6,5 procent. Onder arbeidsgehandicapten steeg de werkloosheid echter veel sterker: van 6,6 procent in 2002 naar 10,5 procent in 2005.

Toen de economie zich daarentegen in 2006 herstelde, liep de totale werkloosheid wel meteen terug, terwijl die bij arbeidsgehandicapten op nagenoeg hetzelfde niveau bleef.

Werkloosheid arbeidsgehandicapten en totale bevolking 15 tot 65 jaar

Werkloosheid arbeidsgehandicapten en totale bevolking 15 tot 65 jaar

Hendrika Lautenbach

Bronnen:

• Arbeidsgehandicaptenmonitor 2006

• StatLine, Arbeidsgehandicapten; profielsummary