Personen met minstens één ziekenhuisopname vanwege een acuut hartinfarct

De uitkomsten in deze reeks zijn gecorrigeerd voor het effect van de vergrijzing van de Nederlandse bevolking in de periode 1995-2005.