Inflatie blijft oplopen

De inflatie kwam in februari uit op 2,2 procent. Dit is 0,2 procentpunt meer dan in januari dit jaar. De toename van de inflatie viel vooral toe te schrijven aan duurdere kleding en hogere wegenbelasting. Het is voor het eerst sinds de zomer van 2003 dat de inflatie in ons land boven de 2 procent ligt. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De gestegen kosten van vervoer droegen 0,6 procentpunt bij aan de inflatie in februari. Duurder geworden voedingsmiddelen, dranken en tabak leverden samen een bijdrage van 0,5 procentpunt. Gestegen prijzen in de horeca zorgden voor 0,2 procentpunt van de inflatie. De prijsontwikkeling van communicatie en van recreatie en cultuur drukten de inflatie in februari daarentegen, met respectievelijk 0,2 en 0,1 procentpunt.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode kwam de Nederlandse inflatie in februari uit op 2,0 procent. Ook dit is 0,2 procentpunt meer dan in januari. De Nederlandse inflatie is beduidend lager dan het gemiddelde in de eurozone. Dat lag in februari volgens Eurostat, het statistisch bureau van de EU, op 3,3 procent.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.