Vaardigheid Nederlandse internetter middelmatig

Nederlanders gebruiken het internet voor steeds meer activiteiten. Vooral jongeren zijn zeer actief. Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland echter niet zoveel vaardige internetgebruikers.

Vooral zoeken op internet en e-mailen

In Nederland internetten 11 miljoen mensen, Bijna allemaal gebruikten zij in 2007 een zoekmachine om informatie te vinden (95 procent) of verzonden ze e-mails met bijgevoegde bestanden (86 procent). Een veel beperkter deel liet berichten achter op chatrooms en nieuwsgroepen, telefoneerde via internet en deelde mappen om muziek of film uit te wisselen (30 procent). Twee op de tien internetters ontwierpen zelf een webpagina.

Internetactiviteiten, 2007

Internetactiviteiten, 2007

Oudere minder vaardig op internet

Oudere internetters van 65 tot 75 jaar ondernemen veel minder activiteiten op het web dan jongeren van 12 tot 25 jaar. Ouderen gebruikten het internet in 2007 vrijwel alleen om informatie op te zoeken of om te e-mailen. Jongeren gebruikten het internet vooral ook voor andere activiteiten als chatten (54 procent), telefoneren via internet (50 procent) of delen van muziek of films (57 procent).

Nederland gemiddeld in hoge internetvaardigheden

In 2007 was één op de zeven Nederlandse internetgebruikers zeer vaardig op het internet. Hoewel het aandeel internetgebruikers met veel vaardigheden in de afgelopen twee jaar is verdubbeld, ligt het maar net iets hoger dan het gemiddelde in de EU. Nederland staat echter wel bovenaan in Europa voor wat betreft voorzieningen om te kunnen internetten.

Ook in onze buurlanden Duitsland en België houdt de ontwikkeling van internetvaardigheden geen gelijke tred met de snelle verspreiding van ICT-voorzieningen. In Estland en Finland daarentegen beschikte meer dan één op de drie internetgebruikers over hoge vaardigheden.

Internetgebruikers met hoge vaardigheid in de Europese Unie, 2007

Internetgebruikers met hoge vaardigheid in de Europese Unie, 2007

Vaardigheid door zelfstudie

Meer dan 80 procent van de internetgebruikers leert vaardigheden op het internet door te doen. Daarnaast worden twee van de drie internetgebruikers geholpen door familie, vrienden of collega’s. Het volgen van een cursus wordt vooral door internetgebruikers met weinig vaardigheden genoemd.

Marjolein Korvorst en Ger Linden

Bron: StatLine, ICT gebruik van personen naar persoonskenmerken