Rente ongewijzigd

De langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, bedroeg in februari 2008 gemiddeld 4,1 procent. Dat is gelijk aan het gemiddelde van januari. In juni vorig jaar bereikte de langetermijnrente met 4,6 procent nog de hoogste waarde in bijna vijf jaar.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven in een tijdsbestek van anderhalf jaar acht keer met 0,25 procentpunt verhoogd. De depositorente ligt vanaf 13 juni 2007 op 3,0 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 13 juni 2007 op 4,0 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Voor februari 2008 berekende Eurostat, het Europese statistische bureau, een gemiddelde inflatie van 3,2 procent. De inflatie in de eurozone kwam in september 2007 boven de 2 procent en is daarna snel verder opgelopen.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)