Opnieuw hoogste inkomens in Noord-Hollandse gemeenten

Bloemendaal was ook in 2005 de rijkste gemeente van Nederland. Het gemiddeld inkomen van de inwoners van deze gemeente lag 58 procent boven het landelijk gemiddelde. In een tijdsspanne van vijf jaar zijn er op de gemeentelijke inkomensladder nauwelijks verschuivingen opgetreden. De inwoners van de gemeenten in Noord-Holland zijn nog altijd relatief rijk en die in Groningen en Friesland naar verhouding arm.

Bloemendaal en Reiderland, twee uitersten

Na Bloemendaal volgden in de top Wassenaar, Blaricum en Abcoude. In deze gemeenten lag het inkomen per inwoner 54 tot 43 procent hoger dan dat van de doorsnee Nederlander. Zes van de tien gemeenten met het hoogste inkomen lagen in Noord-Holland.

De inwoners in de Groningse gemeenten Reiderland, Eemsmond en Pekela bevonden zich onderaan de inkomensladder. Het inkomen per inwoner lag daar 22 tot 17 procent onder het landelijke gemiddelde.

Gemiddeld inkomen per gemeente, naar afwijking van het landelijke gemiddelde, 2005

Gemiddeld inkomen per gemeente, naar afwijking van het landelijke gemiddelde, 2005

Verschillen meestal klein

In 2005 lag het landelijk gemiddeld inkomen op 21 duizend euro, waarbij de verschillen tussen de gemeenten doorgaans gering waren. Bij drie van de vier gemeenten was de afwijking minder dan 10 procent van het landelijk gemiddelde.

Enschede en Emmen onderaan

Ook in de meeste steden met meer dan 100 duizend inwoners week het gemiddeld inkomen maar weinig af van het landelijk gemiddelde. Uitschieters naar beneden waren Enschede en Emmen. Inwoners uit deze twee gemeenten moesten het gemiddeld met 12 procent minder doen. De inwoners van Haarlemmermeer hadden het hoogste inkomen.

Van de gemeenten met 50 tot 100 duizend inwoners lag het gemiddeld inkomen in Amstelveen 25 procent boven het landelijke gemiddelde. In Heerlen lag het 12 procent lager. Ook in andere steden van de Oostelijke Mijnstreek bleef het inkomen achter. Zo moest de bevolking in Kerkrade en Brunssum met ruim 10 procent minder zien rond te komen.

Gemiddeld inkomen per gemeente met meer dan honderdduizend inwoners (5 hoogste en laagste), 2005

Gemiddeld inkomen per gemeente met meer dan honderdduizend inwoners (5 hoogste en laagste), 2005

Provincie Utrecht ruim koploper

Utrecht staat op de provinciale inkomenslijst onbetwist bovenaan. Voor alle gemeenten in deze provincie lag het inkomen per inwoner (ruim) boven het landelijk gemiddelde. De enige uitzondering hierop was de gemeente Veenendaal. In de gemeenten van de drie noordelijke provincies waren de inkomens relatief laag; deze kwamen in vrijwel alle gemeenten niet boven het landelijke gemiddelde uit

Gemiddeld inkomen per provincie, 2005

Gemiddeld inkomen per provincie, 2005

Hans Kasperski en Peter Meuwissen

Bron: Eerste voorlopige uitkomsten Regionaal Inkomensonderzoek 2005

Downloads