Moeder blijft in deeltijd werken als kinderen ouder worden

Na de geboorte van het eerste kind blijven de meeste moeders actief op de arbeidsmarkt. De deeltijdbaan is favoriet. Als de kinderen ouder worden is dit maar zelden aanleiding voor moeders om meer uren te gaan werken. Vaders blijven na de komst van kinderen meestal fulltime werken en veranderen nauwelijks hun arbeidsuren.

Meeste moeders blijven actief op arbeidsmarkt

In 2007 bleef ruim een derde van de moeders hetzelfde aantal uren werken na de geboorte van het eerste kind. Nog eens één op de drie moeders ging weliswaar minder uren werken, maar bleef actief op de arbeidsmarkt. Slechts 10 procent stopte met werken. Daarnaast werkte ruim 15 procent zowel voor als na de geboorte niet.

Vaders bleven evenveel uren werken na de geboorte van de eerste. Ruim 80 procent werkte zowel voor als na de geboorte meer dan 35 uur per week. Dit patroon bij mannen en vrouwen is sinds 2000 nauwelijks veranderd.

Verandering in arbeidspatroon na de geboorte van het eerste kind, 2007

Verandering in arbeidspatroon na de geboorte van het eerste kind, 2007

Deeltijdbaan favoriet

Van de vrouwen met een voltijdbaan (meer dan 35 uur) bleef een derde hetzelfde aantal uren, dus voltijds werken na de komst van het eerste kind. De helft van de vrouwen met een voltijdbaan ging echter na de geboorte naar een deeltijdbaan van 12 tot 35 uur. Het meest populair is de deeltijdbaan van 20 tot 27 uur. Vorig jaar werkte bijna 30 procent van de moeders na de geboorte van het eerste kind in zo’n baan.

Eenmaal deeltijd, altijd deeltijd?

De geboorte van het tweede kind heeft minder invloed op het arbeidspatroon. De meeste moeders blijven na de geboorte van de tweede evenveel uren werken. Dit is ook het geval wanneer de jongste naar school gaat. In een gezin met twee kinderen ging in 2007 slechts 6 procent van de moeders meer uren werken zodra het jongste kind de basisschoolleeftijd bereikte. Ook ging maar bijna 10 procent van de moeders meer uren werken zodra de jongste naar de middelbare school ging.

Verandering arbeidspatroon van moeders met twee kinderen, 2007

Verandering arbeidspatroon van moeders met twee kinderen, 2007

Martine Mol

Bronnen: