8,5 duizend Kosovaren in Nederland

Per 1 januari 2008 telde Nederland ruim 76 duizend eerste en tweede generatie voormalige Joegoslaven. Naar schatting 11 procent daarvan, zo’n 8,5 duizend personen, kan tot de Kosovaren gerekend worden.

Aandeel voormalig Joegoslaven in Nederland per herkomstgebied

Aandeel voormalig Joegoslaven in Nederland per herkomstgebied

Veel Kosovaren zijn vluchtelingen

De meeste in Nederland wonende Kosovaren hebben zich in 1999 en 2000 in Nederland gevestigd. In 1998 ontstond er een gewapend conflict tussen Servië en de Servische provincie Kosovo. De overwegend Albanese bevolking van de provincie Kosovo streefde naar meer autonomie. Dat conflict leidde tot een aanzienlijke vluchtelingenstroom waarvan een klein deel ook in Nederland terechtkwam.

Jaarlijks aandeel immigranten uit Kosovo

Jaarlijks aandeel immigranten uit Kosovo

Jonge bevolking

De Kosovaren in Nederland vormen een relatief jonge bevolkingsgroep in Nederland. Een derde van de Kosovaren in Nederland is jonger dan 15 jaar. Het hoge aandeel van jongeren hangt deels samen met de traditioneel relatief hoge vruchtbaarheid van Kosovaren en deels met het feit dat Kosovaren betrekkelijk recent naar Nederland zijn gekomen en de meeste migranten tussen de twintig en dertig jaar oud zijn als ze migreren.

Kosovaren in Nederland naar leeftijd, 1 januari 2004

Kosovaren in Nederland naar leeftijd, 1 januari 2004

Lada Mulalic en Carel Harmsen

Bron: