Zakelijke dienstverleners goed gestemd

De zakelijke dienstverleners blijven in februari optimistisch over de toekomst. Het aantal ondernemers dat verwacht in de komende drie maanden meer orders te ontvangen en een hogere omzet te boeken is veel groter dan het aantal dat een afname voorziet.

De ondernemers verwachten dat de werkgelegenheid in hun branche toeneemt. Per saldo verwacht 27 procent de komende drie maanden meer mensen in dienst te nemen. De vraag naar nieuw personeel is het grootst in de computerbranche. Bijna vier op de tien ondernemers in de zakelijke dienstverlening ervaart een tekort aan arbeidskrachten als belemmerend voor de productie.

De zakelijke dienstverleners zijn tevreden over de in januari ontvangen orders. Per saldo beoordeelde 23 procent de orderontvangst, gelet op de tijd van het jaar, als goed. Dit percentage is ongeveer gelijk aan dat in november en december 2007, maar minder hoog dan vorige maand. Over het economisch klimaat in het algemeen zijn de ondernemers eveneens positief. Het oordeel is echter wat minder uitbundig dan voorgaande maand.

De conjunctuurtest in de zakelijke dienstverlening peilt de stemming van ondernemers in een drietal branches: leasebedrijven, computerservicebureaus en overige zakelijke dienstverlening. De waarneming is uitgebreid tot de commerciële dienstverlening en met ingang van januari 2008 is de publicatiefrequentie maandelijks in plaats van per kwartaal geworden. Deze wijziging wordt beschreven in “De conjunctuurtest commerciële dienstverlening”.

Oordeel orderontvangst zakelijke dienstverlening

Oordeel orderontvangst zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur