Belgiëroute

De Belgiëroute is een specifiek geval van de Europaroute. Dit is een legale manier voor ingezetenen van de Europese Unie om via een ander EU-land een partner uit het land van herkomst te laten overkomen om na een huwelijk met die partner terug te keren naar het land waar men woonachtig was.
In het geval van de Belgiëroute gaan bijvoorbeeld Nederlandse Marokkanen een tijdje in België wonen, trouwen daar hun partner uit het land van herkomst en keren vervolgens met partner weer terug naar Nederland. Men volgt die route om de, ten opzichte van de EU, strengere Nederlandse wetgeving ten aanzien van gezinsvorming te ontlopen. Men valt immers als Nederlands burger in een ander EU-land onder EU-regelgeving en niet meer onder de wetgeving van het eigen land. Dit geldt niet alleen voor de emigrerende Nederlandse Marokkaan in dit voorbeeld, maar ook voor de partner die uit het land van herkomst wordt gehaald, ook al heeft deze geen EU-nationaliteit.